உளவியல் சந்தேகங்கள்

உளவியலில் உங்களுக்கு உள்ள சந்தேகங்களை/பிரச்சனைகளை bo2878@gmail.com என்ற இ-மெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி கேட்கலாம். உங்களின் கேள்வி உளவியல் சார்ந்து எதைப்பற்றி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். - வேலை வாய்ப்பு, மேற்படிப்பு, உளவியல் பிரச்சனைகள்...

திருக்குறள் – உளவியல் உரைதிருக்குறள் – உளவியல் உரை

Wednesday, December 7, 2011

உளவியல் ஆலோசனை திறன் பயிற்சி

WORKSHOP ON STUDENT COUNSELLING
EXCLUSIVELY FOR ENGINEERING COLLEGE TEACHERS
Organized by
COIMBATORE PSYCHOLOGY FOUNDATIONStudents studying in engineering institutions face a number of psychological problems and these problems arise out of their personal, familial, social and vocational domains. Offering Psychological guidance and counselling at critical time is the urgent need of the present scenario and this will help the students to fulfill
their academic as well as the personal objectives. Therefore, Coimbatore Psychology Foundation has designed One day workshop exclusively for engineering college teachers to enable them to offer psychological guidance and counselling for students. Attending this workshop will enable the teachers to know the basic process and techniques of student counselling though they have not studied Psychology and set up a counselling centre in their institutions.

The foundation request to depute Minimum of Four and Maximum Number of teachers from each college as participants.

Date of the : 17.12.2011, Saturday

Time : 10.00 a.m. to 04.00 p.m.

Venue : Divyodaya Hall (Behind Cheran Towers, Arts College Road)
Near Railway Station, Coimbatore.

Trainer : Dr.B.Selvaraj Ph.D.
Associate Professor of Psychology,
Government Arts College, Coimbatore.

Content of the workshop : Basic Psychology
Counselling Skills
Student Psychology
Methods of counselling students

For further enquiries : Phone 94427 66594
e-mail
bo2878@gmail.com


M.Srijayanthi
Organiser.
Contact Mobile No.94427 66594


REGISTRATION FORM
(Use copies for more entries)

Name (in Capital Letters) :

Sex :

Age :

Educational Qualification :

Department :

College Address :

Contact Phone No. :

e-mail ID :


Signature :
Date and :

0 comments:

Visitors

web counter

About This Blog

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP