உளவியல் சந்தேகங்கள்

உளவியலில் உங்களுக்கு உள்ள சந்தேகங்களை/பிரச்சனைகளை bo2878@gmail.com என்ற இ-மெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி கேட்கலாம். உங்களின் கேள்வி உளவியல் சார்ந்து எதைப்பற்றி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். - வேலை வாய்ப்பு, மேற்படிப்பு, உளவியல் பிரச்சனைகள்...

திருக்குறள் – உளவியல் உரைதிருக்குறள் – உளவியல் உரை

Tuesday, January 20, 2009

Parents advised to guide students during exam time – The New Indian Express 19.03.2007

3 comments:

Anonymous February 6, 2010 at 2:27 PM  

[B]NZBsRus.com[/B]
Lose Laggin Downloads With NZB Downloads You Can Quickly Search HD Movies, Console Games, MP3 Singles, Applications & Download Them @ Flying Speeds

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Newsgroup Search[/B][/URL]

Anonymous February 19, 2010 at 11:06 PM  

Validate Our Risqu‚ Prices at www.Pharmashack.com, The Obscure [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Dispensary [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Draw attention to to Massive Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Departmentalize a Ruinous Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] As a love to Your Intake ! We Daughters in contention up Humiliate go berserk [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonymous March 22, 2010 at 12:03 PM  

Making money on the internet is easy in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat blog[/URL], You are far from alone if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses little-known or little-understood avenues to generate an income online.

Visitors

web counter

About This Blog

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP